TR
|
EN

Kalibrasyon Laboratuvarı

LABORATUVAR TANIMI 
  
RDS 2004 yılından beri sağlık sektöründe yürüttüğü bakım ve onarım hizmetlerine 2013 yılında Kalibrasyon hizmetlerinide ekleyerek daha güçlü ve tam teknik destek sunmaya başlamıştır. Kısa sürede kalibrasyon konusunda sektöre yön veren, yenilikçi firmalar arasında yerini almıştır. Faaliyete geçtiği günden bugüne, kalite ve müşteri memnuniyeti ilkelerinden taviz vermeyen firmamız, her koşulda verdiği hizmetlerle öncelikli olarak müşteri memnuniyetini hedeflemektedir. Kalibrasyon hizmetleri Merkez Laboratuvarımızda ve gerektiğinde mobil olarakta verilebilmektedir.  
 
KALİBRASYON ÜZERİNE SIKÇA SORULAN SORULAR:
 
Kalibrasyon yaptırmak niçin gereklidir?
 
Ölçüm cihazının gösterdiği değerlerin gerçek değerlere ne kadar yakın olduğunun ve cihazın doğru ölçüm yapıp yapmadığının tespiti için gereklidir. Aynı zamanda arıza tespiti işlemlerinde ve bakım onarım sonrası doğrulama amaçlı kalibrasyon yapılması önem arz etmektedir.
Kalibrasyonu yapan teknik personelin kalibrasyon yapılacak cihaza hakimiyeti, cihaz ile ilgili teknik bilgisi, bakım ve onarımı konularında deneyimi kalibrasyon, test ve doğrulama işlemlerinin güvenilirliği için önemlidir.
 
"Doğruluk Derecesi Bilinmeyen Ölçüye Güvenilmez"
 
Kalibrasyon yaptırmak zorunlumudur?
 
Endüstriyel alanda kalibrasyon tercihe bağlıdır. Ancak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 16949 Otomotiv Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi, Sağlık Sektöründe ise Kalite Yönetimi gereği izleme ve ölçme cihazları zorunlu olarak kalibrasyona tabi tutulmaktadır.
 
Kalibrasyon hangi periyotla olmalıdır?
 
Kalibrasyon periyodu; Uzman personel tarafından, üretici tavsiyesi, cihazın kullanım koşulları, kullanım sıklığı ve risk durumu göz önünde bulundurularak belirlenir.
 
Hangi durumlarda kalibrasyon geçersizdir?
 
Kalibrasyon periyodu dolduğunda, Cihaz herhangi bir sebeple tamire gittiğinde, Cihaz darbeye maruz kaldığında, kalibrasyon işlemi geçersizdir.
 
Cihazımı yeni aldım, kalibrasyon yaptırmalı mıyım?
 
Cihazınız yeni alınmış dahi olsa, kalibrasyonu yaptırılmalıdır.
 
Kalibrasyon sertifikasındaki belirsizlik ne anlama gelir?
 
Ölçüm sırasında meydana gelebilecek hataların aynı anda olabilme ihtimali göz önünde bulundurularak bir değer hesaplanır. Bu değer ölçülen büyüklüğün ortalama değer etrafında bulunabileceği aralığı tanımlayan tahmini değerdir ve belirsizlik olarak ifade edilir. Ölçüm sonucuna hangi aralıkta ne kadar güvenileceğini belirleyen belirsizlik değeri, ölçüm sonucuyla birlikte beyan edilmek zorundadır. Cihazın ölçüm sonuçları değerlendirilirken belirsizlik değeri mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.
 
Cihazımı kalibrasyona gönderdim, hala sapmalı ölçüyor neden?
 
Kalibrasyon doğruluğu bilinen referans bir cihaz ile test cihazının karşılaştırma işlemidir başka bir deyişle test cihazının sınava tabi tutulması ve sınav sonucunda karne alması işlemidir. Test cihazında herhangi bir sapma varsa bu kalibrasyon sertifikasında belirtilir. Kalibrasyon ayarlama veya arıza giderme işlemi değildir, sapmalı ölçen bir cihazın sapmasını belirleme sürecidir.
 
Hangi cihazların kalibrasyonu yapılmalıdır?

Güvenliği etkileyen ve karar verme aşamalarında kullanılan (Deney, Muayene, Arge, İzleme, Teşhis, Tedavi vb. Cihazlar) tüm cihazlar kalibrasyona tabi tutulmalıdır.
 
Kalibrasyon Yaptırmazsam Ne Olur?

Hatalı ölçümlere bağlı alınan kararlar ve uygulamalar prestij, işgücü, yanlış teşhis, yanlış tedavi ve para kaybına neden olur. Doğru kararlar ancak güvenilir verilere bağlı olarak verilebilir.

KALİTE POLİTİKAMIZ 
  
» Müşteri cihazlarının amacına hizmet etmesini sağlamak.
 
» Müşterilerimizin cihazlardan maksimum düzeyde ve doğru yararlanmalarına katkı sunmak.
 
» İyi, mesleki ve teknik uygulamalar, hatasız profesyonel çalışma ve müşteriye verilen kalibrasyon hizmetinin kalitesini sağlamak.
 
» Kalibrasyon hizmetinin yüksek bir standartta sürekliliğini sağlamak.
 
» Personel ve teknik alt yapımızı sürekli iyileştirerek, geliştirerek var olan ve potansiyel müşterilerimizin koşulsuz memnuniyetini ve güvenini sağlamak, bu yönde yasal ve etik tarafsızlığımızı, kanunların, yasa ve yönetmeliklerin tanımladığı koşullarla uygun ve kaliteli kalibrasyon hizmeti sunmak. 
 
» Kalibrasyon çalışmalarında görev alan bütün laboratuvar personelimizin kalite dokümantasyonunu, politika ve prosedürlerimizi öğrenmelerini ve gereklerini yerine getirmelerini sağlamak. 
 
» Yönetim olarak TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde laboratuvarımızın hizmet verebilmesi için gerekli alt yapı ve çalışma koşullarını sağlamak. 
 
» Müşteri bilgilerinin gizliliğini sağlamak. 
 
» Laboratuvarımızın yeterlik, tarafsızlık, karar verme ve çalışması ile ilgili dürüstlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmasını önlemek. 
 
» Müşterilerimizin şikayetlerini en kısa sürede çözüme ulaştırarak sürekli memnuniyetlerini sağlamak. 
 
» Tespit edilen hizmet uygunsuzluklarının en kısa sürede giderilerek müşteri şikayetlerini önlemek. 
 
» TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak laboratuvarımızın hizmet verebilmesi için gerekli personel eğitimlerinin verilmesini ve sürekliliğini sağlamak. 
 
» Kalibrasyon hizmetlerinin belirtilen metotlar, standartlar ve müşterilerimizin şartlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak. 
 
» Yasa ve yönetmeliklerin tanımladığı koşullarla uygun ve kaliteli kalibrasyon hizmeti sunmak. Bu amaçla referans cihazların sayısını genişletmek ve doğruluklarını artırmak. 
 
» Personel verimliliği ve memnuniyetini artırmak. 
  
 
KALİTE HEDEFLERİ 
   
» Personel ve teknik alt yapının sürekli geliştirmesi ve iyileşmesi. 
 
» Yasa ve yönetmeliklerin tanımladığı koşullarla uygun ve kaliteli kalibrasyon hizmeti sunmak. Bu amaçla referans cihazların sayısını genişletmek ve doğruluklarını artırmak. 
 
» Laboratuvar personeline verilen eğitimleri arttırarak amacına ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek. 
 
» Akreditasyon ile beraber 2013 yılında mevcut sistemin korunması, beyan edilen Ölçüm Yetenekleri (belirsizlikler) korunması. 
 
» Personel verimliliği ve memnuniyetini artırmak. 
 
» Müşteri memnuniyetini artırmak. Müşteriden gelebilecek şikayetlerin en aza indirilmesi.
 
» Pazar payının ve İş hacminin artırılması.