TR
|
EN

KURUMSAL

Misyonumuz

Yüksek başarı odaklı çalışır ve başarırız...
 
Yüksek başarı odaklı çalışırız. Hedeflerimizi yüksek tutar ve işimizi yaparken nihai amacımızı aklımızdan çıkarmayız. Büyük resmi görür, sorumluluk alır, sonuca giden yolda yüksek motivasyonla çalışırız. Kurumumuzun stratejisini ve yönünü bilir, aldığımız her kararda bunu dikkate alırız.
 
Durmak bilmeden gelişimi destekleriz...
 
Öğrenen ve gelişen bir iş kültürüyle çalışırız. Sürekli gelişen, yüksek performansla görünür katkı
yaratan çalışanlarımızı ayrıştırır ve ödüllendiririz. Gelişim için geri bildirim verir ve eleştirileri
açık yüreklilikle karşılarız.
 
Müşterimizin başarısı için çalışırız...
 
Müşteri ana odağımızdır. Aldığımız her karar ve aksiyonla işimize ve müşterimize katkı yaratmak bilinciyle çalışırız. Müşteri bağlılığını, karşılıklı değer yaratan ve uzun vadeli ve yakın ilişkilerle temin ederiz. Müşteri ilişkilerimiz esneklik, güvenilirlik, hız ve çözüm ortaklığı üzerine kuruludur.
 
Müşterimizin sesine kulak veririz...
 
Değişen müşteri gereksinimleri önceden görür, profesyonel ve aktif bir yaklaşım ile hızla çözüm üretmeye çalışırız. Önceliklerimiz, müşterimizin öncelikleridir.
 
Yoğun biçimde bireysel liderlik sergileriz...
 
Organizasyonun hangi seviyesinde çalışırsak çalışalım, sorumlu olduğumuz işlerin liderliğini üstleniriz, işimizi sahipleniriz. Hem kendimizi hem de çevremizi geliştirir, motive eder, ortak amaç ve hedefler etrafında toplarız. Yaptığımız işi sürekli sorgulayarak değişimi başlatır ve yönetiriz.
 
İşimizin gereğini yapmak için harekete geçeriz...
 
İyi hesaplanmış riskler alır, bunları fırsata çeviririz. Onay beklemek yerine yetkinlik ve uzmanlığımız çerçevesinde gerekeni yapar, aldığımız kararlar için sorumluluk üstleniriz. Hızlı karar alır ve aldığımız kararları süratle hayata geçiririz.
 
Ekip olarak çalışırız...
 
Her birey ve özelliğin işe yaptığı katkıyı tanır ve bundan maksimum değer yaratmaya çalışırız. Birbirimize saygılı davranır, farklılıklara değer verir, katılımcılığı teşvik ederek bireysel insiyatif ve sorumluluğa zemin yaratırız.