TR
|
EN

KURUMSAL

Vizyonumuz

İşimizde uzmanız...
 
İşimizi en iyi şekilde tamamlamamızı sağlayacak insan kaynağına, teknik bilgiye ve donanıma sahibiz. Global anlamda kabul görmüş en iyi uygulamalar ve inisiyatiflerle rekabet gücümüzü artırır, kurumsal uygulamalarımız ile örnek teşkil ederiz. İş yapış şeklimizle fark yaratırız.
 
Yenilikçi ve yaratıcıyız...
 
Meraklı, katılımcı ve paylaşımcıyız. Zamanın gereklerini takip eder, yeni fikir ve girişimlere destek veririz. Düşünmeye vakit ayırırız. Fırsat yaratmaktan ve problem çözmekten zevk alırız. Alışkanlıklarımızı sürekli sorgular, varsaymaktan kaçınırız. Hata yapmaktan korkmaz, hatalardan yeni bilgiler öğreniriz. Fark yaratmak için yılmadan çalışırız.
 
Kaliteli ürün ve hizmetlerimizle müşterimize değer yaratırız...
Her iş kolumuzda, en kaliteli ürün ve hizmetleri müşterilerimize sunar , bir adım önde olmaya çalışırız. Kritik müşteri talep ve beklentilerinin ne olduğunu anlar, ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve gerektiğinde iş yapış şeklimizi o doğrultuda tasarlarız.
 
Açık ve dürüst ilişkiler kurarız...
 
Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız ve diğer iş ortaklarımızla ilişkilerimizi şeffaflık, süreklilik, karşılıklı güven ve dürüstlük esasına göre yürütürüz.
 
Adil rekabet ederiz...
 
Tüm ilişkilerimizde etik kurallar ve yasalar çerçevesinde, adil, karşılıklı yarar sağlama amacına yönelik, iyi niyet ve anlayış prensibiyle hareket ederiz. İçinde bulunduğumuz sektörlerin ve iş dünyasının gelişimi ve kurumsallaşması için çaba sarf ederiz. 
 
Çalışanlarımızın sosyal sorumluluk projelerine katılımını teşvik ederiz...
Sadece kendimize değil topluma karşı da sorumlu olduğumuzun bilinciyle çalışırız. İş ve özel hayatımızda bu yaklaşımla hareket eder, çevremizden de bunu bekleriz. Toplumun ihtiyaçlarına karşılık gelen gönüllülük projelerinde görev alırız.
 
Çevreye sorumluyuz...
 
Dünyanın geleceğine karşı sorumlu olduğumuzun farkındayız. Tüm iş süreçlerimizde ve sosyal
hayatımızda, çevreye duyarlılık temel prensibimizdir. Üretim ve hizmet süreçlerimizde tüm kararlarımızı, sonuçlarının çevreye olan etkisini değerlendirerek veririz.
 
Verdiğimiz sözü tutarız...
 
Sözlerimiz, eylemlerimiz, davranış biçimlerimiz ve kararlarımız kendi içinde tutarlı bir bütündür. Yerine getiremeyeceğimiz vaatler vermeyiz, söz ve taahhütlerimizi mutlaka hayata geçiririz. Her birimiz, itibarımızı koruma ve yükseltme bilinciyle hareket ederiz. Ürün veya hizmetlerimizden yararlanan tüm müşterilerimiz, RDS ile iş yaptıkları için hiçbir sorun yaşamayacakları güvenini hissederler.